Dušan Studnický, pacient a spoluzakladateľ organizácie

Prečítajte si Dušanov pôvodný blog, ktorým sa to všetko začalo. Bez neho by tu dnes nebola ani naša komunita. 
https://dunbar-wilkie.blogspot.com/


Dušan Studnický, 39 rokov